تیر 14, 1399
علی رفیعی مجری

گرجستانی هنرمندی تکرار نشدنی

متأسفانه جامعه هنری با از دست دادن سیروس گرجستانی داغدار شد و ما هنرپیشه بی تکراری را از دست دادیم. علی رفیعی مجری و بازیگر کشورمان […]
اردیبهشت 25, 1399
شب قدر

شب های قدر

شب قدر، شبی است که همه مقدرات سالانه انسان با ملاحظه، اراده، اختیار و قابلیت های انسان تقدیر می گردد.شب قَدر شب نزول قرآن و مقدّر […]
درباره من