اردیبهشت 25, 1399
شب قدر

شب های قدر

شب قدر، شبی است که همه مقدرات سالانه انسان با ملاحظه، اراده، اختیار و قابلیت های انسان تقدیر می گردد.شب قَدر شب نزول قرآن و مقدّر […]
درباره من