مطالب با هشتگ

حسینی واعبرت های عاشورا

زندگی حسینی وار

خیلی از ما مسلمانان شیعه و بویژه ایرانیان شیعه با تجسم صحنه های عاشورا درقالب فیلم و نمایش و شبیه سازی و دسته های عزاداری.به یاد ایثار و جان گذشتگی های سالار شهیدان و پیروان آن حضرت می افتیم ؛اشک می ریزیم. عاشورا تجلی از خود گذشتگی، تجلی اراده آزاد انسانی و انسانیت،آزاد زیستن، اوج…

ادامه مطلب