مطالب با هشتگ

تحریم

ایران ایستاده بر سکوی اول

ما ایرانی هستیم. ایرانی بی مِهری و ناملایمات کم ندیده است. ایرانی از ازل تا همیشه خاری است به بلندای تاریخ در چشم دشمنان قسم خورده اش. ایرانی در هر جبهه ای قهرمان است و برنده و ایستاده بر سکوی اول . این را همه خوب می دانند و همه دشمنان مان خوبتر می دانند….

ادامه مطلب