مطالب با هشتگ

برزخی ها

ایرانی ترین ژانرسینمای ایران ازآغاز تاکنون

سالهاست برای ما این روزها یادآور روزهای ایثار و مردانگی است. که بوی شرافت و شجاعت از لحظه لحظه ی آن به مشام می رسد.روزهایی که هر لحظه آن می تواند.کهکشانی از قصه وروایت را در کالبد هنر و فرهنگ ما جاری کند.و بستری برای خلق قهرمانانی باشد که ابرقهرمانان کاذب و دروغگوی هالیوود به خاک…

ادامه مطلب