مطالب با هشتگ

باهنر

هفته دولت

« اين فرصت مغتنمي است؛مردم با نتايج تلاش هاي بخشي از مجموعه نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند.که دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناکارآيي و ناتواني نظام اسلامي؛ آشکارتر گردد.» امام خامنه ای هفته دولت پاسداشت دو مرد عرصه خدمت؛تلاش و مسئولان و امانتداران صادقي است.دو شهید بزگوار با خدمات و اهتمام الهي…

ادامه مطلب