مطالب با هشتگ

اصفهان

آتش سوزی در جنگل های شمال

از اطراف و اکناف خبر می رسد که آتش سوزی جنگل‌ها نه تنها شهرهای شمالی ایران بلکه دامن استان های مرکزی; و با حداقل پوشش گیاهی مراتع و جنگل را هم گرفته است؛ خب با توجه به اینکه در کشور ما عامل نخست، آتش سوزی‌ها، عامل انسانی است; بنابراین همین موضوع سبب شده تا جنگل‌ها…

ادامه مطلب