نقش آفرینی در فیلم ها

علی رفیعی در سریال شهرزاد

علی رفیعی در فیلم پاشنه بلند

علی رفیعی در فیلم عشق سهراب

علی رفیعی در فیلم کلاه تو کلاه

علی رفیعی در فیلم دریا دلان

فیلم های علی رفیعی

نقش آفرینی علی رفیعی در فصل دوم سریال شهرزاد سال ساخت ۱۳۹۶ به کارگردانی حسن فتحی

نقش آفرینی علی رفیعی در فیلم پاشنه بلند۲، سال ساخت ۱۳۹۴

نقش آفرینی علی رفیعی در فیلم عشق سهراب ، سال ساخت ۱۳۹۴ به کارگردانی محسن توکلی

نقش آفرینی علی رفیعی در فیلم کلاه تو کلاه ،‌ سال ساخت ۱۳۹۲ به کارگردانی هادی رحیمی خواص

نقش آفرینی علی رفیعی در فیلم دریا دلان ،‌سال ساخت ۱۳۹۴ به کارگردانی امیرحسین عنایتی