نمونه کارها

فیلم های علی رفیعی

نقش آفرینی در فیلم ها

یک کار تصویری

علی رفیعی در شوتبال

شوتبال ۱۴۰۰

یک کار تصویری

ویژه برنامه زنده رود

ویدئوی لایت باکس

برنامه کلاکت علی رفیعی

برنامه کلاکت

تصویر لایت باکس

علی رفیعی در برنامه صبحونه

برنامه صبحونه (شبکه اصفهان)

صوت لایت باکس