دسته بندی

زندگی

ایران ایستاده بر سکوی اول

ما ایرانی هستیم. ایرانی بی مِهری و ناملایمات کم ندیده است. ایرانی از ازل تا همیشه خاری است به بلندای تاریخ در چشم دشمنان قسم خورده اش. ایرانی در هر جبهه ای قهرمان است و برنده و ایستاده بر سکوی اول . این را همه خوب می دانند و همه دشمنان مان خوبتر می دانند….

ادامه مطلب

آتش سوزی در جنگل های شمال

از اطراف و اکناف خبر می رسد که آتش سوزی جنگل‌ها نه تنها شهرهای شمالی ایران بلکه دامن استان های مرکزی; و با حداقل پوشش گیاهی مراتع و جنگل را هم گرفته است؛ خب با توجه به اینکه در کشور ما عامل نخست، آتش سوزی‌ها، عامل انسانی است; بنابراین همین موضوع سبب شده تا جنگل‌ها…

ادامه مطلب

شناخت بهتر امام علی(ع)

چه روزهای عزیزی را سپری می کنیم. روزهایی که برای ما شیعیان عزیزترین روزهای سال است. روزهایی که صاحب و سرور دارد و منصوب است به شاه مردان، علی. اما چقدر خوب بود توی این روزها فقط عزادار نبودیم، چقدر خوب بود چشم و ذهن و دل را باز می کردیم و از اعماق وجود…

ادامه مطلب

تولد پیشبرد!

از سال قبل که دغدغه های فرهنگی مان بیشتر شد; با گروهی از دوستان همراه که اتفاقا همکار هم بودند; هم قسم شدیم تجربه هایمان روی هم بریزیم; تا به سمتی حرکت کنیم که دوست داریم. گام اول این حرکت تاسیس موسسه تصویررفیع ایرانیان بود. و گام دوم تاسیس یک نشریه که خوشبختانه و بحمداله…

ادامه مطلب