هفته دولت

« اين فرصت مغتنمي است؛مردم با نتايج تلاش هاي بخشي از مجموعه نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند.که دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناکارآيي و ناتواني نظام اسلامي؛ آشکارتر گردد.» امام خامنه ای

هفته دولت پاسداشت دو مرد عرصه خدمت؛تلاش و مسئولان و امانتداران صادقي است.دو شهید بزگوار با خدمات و اهتمام الهي شان؛خاطره خوشي از خدمت صادقانه و متواضعانه را در مردم به يادگار گذاشتند. 

شهيدان رجايي و باهنر؛ دو شهيد ارزنده و بزرگوار عرصه دولت نمونه هاي بارز خادمين امين مردم و مسئولين وفادار به ملت و دولت هستند. آن ها خالصانه؛ خود و علم و آگاهي خود را وقف مردم نمودند. هفته دولت بهانه و فرصتي است.که با تجليل از اين دو چهره بارز عرصه تلاش و خدمت و شهادت؛ چهره هاي وارسته ديگر عرصه تلاش به مردم شناسانده شود. بر اين مبنا مردان خدوم دولت؛ بايد با نگاه ويژه عملکرد سالانه خود را درپيشگاه مردم به درستي ارائه دهند. تا مخاطبان و افکار عمومي در پذيرش اين خدمات ارزنده؛ حلاجي و داوري کنند. و نمره قابل قبولي به کارکرد دولتمردان در کارنامه ارزشمندشان به ثبت برسانند.

به بيان ديگر هفته دولت راست آزمايي عملکرد مسئولان ازمنظر مخاطبان مردمي و محل تلاقي و تعامل ملت و دولت است. اما در اين بين آنچه براي دولتمردان در اين هفته بايستي مهم باشد. رفتار هاي سازماني و سازکارهاي اين رفتارها در توسعه همه جانبه دولت و در بخش هاي مختلف است. بايد در ترسيم برنامه هاي اين هفته؛ پروژه هاي کلان اقتصادي در همه حوزه ها در چنته خود داشته. در اين هفته در معرض افتتاح و نمايش مردم قرار دهد. چرا که سازندگي و تلاش و جهد و خروش دولت براي بزرگ جلوه دادن خدمات خوداست.که با بهره برداري از اين سازکارهاي عمراني و اقتصادي در اين هفته به چشم مي خورده.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *