شناخت بهتر امام علی(ع)

چه روزهای عزیزی را سپری می کنیم. روزهایی که برای ما شیعیان عزیزترین روزهای سال است. روزهایی که صاحب و سرور دارد و منصوب است به شاه مردان، علی.

اما چقدر خوب بود توی این روزها فقط عزادار نبودیم، چقدر خوب بود چشم و ذهن و دل را باز می کردیم و از اعماق وجود شاه مردان را می دیدیم.

چقدر خوب تر بود اگر به اندازه هر اشکی که برای علی (ع) می افشانیم; رسمی از سبک زندگی آن بزرگوار را مرور می کردیم; تا رفتار و عمل علی وار و علی گونه را سرلوحه زندگیمان کنیم; آن هم نه در این روزها که در همه سیصد و شصت و پنج روز سال.
حاج آقا شب گذشته بالای منبر می گفت:« شیعیان بیایید باور کنیم امام علی(ع) دهه ها و سالها زندگی کرده است. بیایید اماممان را بیشتر بشناسیم و مرام و منش او را تفسیر و تحلیل کنیم. بیایید راهش را جستجو کنیم; و اگر یافتیم نیت کنیم سالک آن راه باشیم. بیایید باور کنیم آموختن رفتار و گفتار امام علی (ع) کار ساده ای است; ولی عمل کردن به آن اصلا کار ساده ای نیست. ساده نیست چون من و ما، انسان های امروزی کیلومترها سال نوری با آن خورشید تابان معرفت فاصله گرفته ایم; و هر قدر هم جلوتر می رویم پیشرفتمان در تاریکی بیشتر می شود».
حرف های روحانی مجلس مثل همیشه شنیدنی بود و ترسیم شان دنیایی دیدنی را عیان می کرد، ولی .. .

پرده آخر: اصفهان جای کار زیادی در عرصه فرهنگ دارد. آنقدر که اگر همه اهالی رسانه در رسانه هایشان در مسیر توسعه فرهنگ حرکت کنند; هنوز هم کمبودهای فرهنگی کم نداریم.

یکی از این کمبودهای فرهنگی همین فراموش کردن و کنار گذاشتن سبک زندگی بزرگانی مثل امام علی(ع) است; که سالهاست از او غافل مانده ایم. بیایید در این روزها و شب های عزیز که تتمه ماه مبارک هم هست; آغوش جان را باز کنیم تا شاید از گوهر وجودی آبشار مرامش قطره ای نصیبمان شود.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *