درباره من

 بازیگر ، مجری و مدیر عامل گروه نشریات پیشبرد

علی رفیعی (متولد 17 بهمن 1362، اصفهان)

دغدغه فرهنگ و هنر همیشه با علی رفیعی همراه بوده است. چه آن زمان که در کنار کسانی امیرحسین مدرس یا حسین رفیعی در بخشهایی از «نیمرخ» حضور داشت و چه سالهای بعد هنگامی که در کنار .دوستانی قرار گرفت تا ایده مجموعه فرهنگی مطبوعاتی پیشبرد را جامه عمل بپوشاند


شهرزاد-min
کلاه تو کلاه-min
درباره من