14

بازیگری


سینما و تلوزیون

140

مجری‌گری


مجری‌گری

38

مشاور‌رسانه‌ای


مشاور‌رسانه‌ای

43

کارآفرینی


موسسه پیشبرد


درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را


 درباره من

 بازیگر ، مجری و مدیر عامل هولدینگ رسانه ای بین المللی تصویر رفیع ایران

علی رفیعی (متولد 17 بهمن 1362، اصفهان)

دغدغه فرهنگ و هنر همیشه با علی رفیعی همراه بوده است. چه آن زمان که در کنار کسانی امیرحسین مدرس یا حسین رفیعی در بخشهایی از «نیمرخ» حضور داشت و چه سالهای بعد هنگامی که در کنار دوستانی قرار گرفت تا ایده هولدینگ رسانه ای تصویر رفیع ایران را جامه عمل بپوشاند

درباره من