14

بازیگری


سینما و تلوزیون

140

مجری‌گری


مجری‌گری

38

مشاور‌رسانه‌ای


مشاور‌رسانه‌ای

43

کارآفرینی


موسسه پیشبرد


درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را


 درباره من

 بازیگر ، مجری و مدیر عامل هولدینگ رسانه ای بین المللی تصویر رفیع ایران

علی رفیعی (متولد 17 بهمن 1362، اصفهان)

دغدغه فرهنگ و هنر همیشه با علی رفیعی همراه بوده است. چه آن زمان که در کنار کسانی امیرحسین مدرس یا حسین رفیعی در بخشهایی از «نیمرخ» حضور داشت و چه سالهای بعد هنگامی که در کنار دوستانی قرار گرفت تا ایده هولدینگ رسانه ای تصویر رفیع ایران را جامه عمل بپوشاند

Summary
Photo ofعلی رفیعی
Name
علی رفیعی
Job Title
actor
Company
pishbord holding
درباره من